Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.
Leest u ze even aandachtig door!

• De website zal opgeleverd worden nadat deze voor beide naar tevredenheid is opgebouwd.
• Betaling van uw rekening dient te geschieden binnen twee weken na oplevering
• U dient zelf zorg te dragen voor een domein, hierover ontvangt u meer informatie indien u een opdracht bij ons indient. Indien u hier niet zelf voor wilt zorgen, kunnen wij dat voor u doen, hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.
• Nadat u ons uw gegevens heeft toegestuurd, heeft u opdracht gegeven tot het maken van uw website.
• U heeft het recht om binnen drie dagen na het geven van de opdracht de opdracht kosteloos te annuleren.